loading

www.autoduna.huwww.opelduna.hu, www.suzukiduna.hu weboldalakat az Autószalon Duna Kft. tartja fent, és a www.opelduna.hu weboldaltechnikai fejlesztését CDM E-Stratégiai Kft. végzi. Az Autószalon Duna Kft. tájékoztatja Önt, hogy a kezelésében álló oldalak böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:

 • A weblapok szerkezete, tartalmi felépítése, az abban közölt információk, grafikák, animációk, képek, szövegek és egyéb elemek szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldalakon található anyagoknak kizárólag személyes, kereskedelmi és nem kereskedelmi célú tanulmányozása és letöltése engedélyezett a látogatók számára, azzal a feltétellel, hogy a látogatók az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartják. A weboldalak tartalmának kereskedelmi céllal történő másolása, újra előállítása, terjesztése, megváltoztatása, ill. harmadik fél részére történő kiszolgáltatása nem engedélyezett. Az anyagok bármely engedély nélküli felhasználása szerzői jogra vonatkozó vagy egyéb jogszabályba ütközhet, és polgári vagy büntető jogi következményeket vonhat maga után.


 • A weboldalak tartalma a lehető legnagyobb körültekintéssel és gondossággal készül, de az itt található információk csak tájékoztató jellegűek, ajánlatnak nem minősülnek. Az Autószalon Duna Kft. semmilyen természetű felelősséget nem vállal weboldalai pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében. A weboldalakon megjelenő információk és adatok bármilyen módon való felhasználása kizárólag a látogató saját felelősségére történhet. Az esetleges félreértések elkerülése érdekében, a weboldalakon található információk megerősítése, pontosítása végett lépjen kapcsolatba az Autószalon Duna Kft. munkatársaival.

 • Az Autószalon Duna Kft. fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. Az Autószalon Duna Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, üzemzavarából, az adatok harmadik személy által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

 • Az Autószalon Duna Kft. weboldalairól más Internetes oldalakra való csatlakozás lehetősége kizárólag a látogatók kényelmét szolgálja. Autószalon Duna Kft.. weboldalairól linkek segítségével elérhető weboldalakon szereplő információkat Autószalon Duna Kft. nem ellenőrzi, továbbá nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, amelyekhez az Autószalon Duna Kft. által közzé tett weboldalak kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

 • Az Autószalon Duna Kft. weboldalaira történő bármilyen személyes adat megadásával Ön önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait, valamint gépjárművének vételével, vagy szervizelésével kapcsolatban megadott adatait, ill. a gépjárművének az adatait (alkatrészek technikai adatai, szerviz és számla adatok) az Autószalon Duna Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 160.), az AVAG Holding SE (Robert-Bosch Str. 7., 86167 Augsburg), az Opel Southeast Europe LLC (2040 Budaörs, Szabadság u. 117., Magyarország; „OSE”), a Magyar Suzuki Zrt. (2040 Budaörs, Keleti 2.), valamint a General Motors vállalatcsoporthoz tartozó vállalatok: az Opel Automobile GmbH, a General Motors Holdings LLC (Michigan, USA), az OnStarEurope Ltd. (Luton, UK), valamint General Motors Holdings LLC által irányított további vállalatok (pl. General Motors Finance) marketingcélú kapcsolatfelvétel, valamint piackutatások céljából az értékesítési és szerviz szolgáltatásokkal kapcsolatban kezeljék a marketing célból adott hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, illetve adatainak törlésére vonatkozó kérelméig. Az Autószalon Duna Kft., az OSE és a Magyar Suzuki Zrt. a fenti célból következő adatfeldolgozókat veheti igénybe: Crane Kft. (1138 Budapest, Révész utca 27-29.), Deutsche Post Com GmbH, (Hansestraße 2. 37574 Einbeck, Germany), Mehrkanal GmbH, (Wilhelm-Beckmann-Straße 7., 45307 Essen, Germany), FCS Fair Computer Systems GmbH (Nürnberg, Ostendstraße 132, 90482 Nürnberg Germany), Clifford Thames LTD, (Springfield Lyons House, Chelmsford Business Park, Chelmsford Essex, CM2 5TH, UK), Hinora Global Kft. (1142 Budapest, Kassai u. 71.), Carussel Fejlesztő és Marketing Tanácsadó Kft. (1012 Budapest, Pálya u. 9.). Az Autószalon Duna Kft., a Magyar Suzuki Zrt., az OSE, az adatfeldolgozók és az Ön adataihoz hozzáférő minden személy köteles az Ön személyes adatait bizalmasan és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelni. A fenti célból az Ön személyes adatai az Európai Gazdasági Térségen kívülre is továbbíthatóak. Ebben az esetben minden szükséges és elvárható lépést megteszünk az adatok megfelelő szintű védelmének a biztosítására. Tudomásul veszi, hogy az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, illetve jogos érdekének érvényesítése céljából a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a megadott személyes adatait. Természetesen az Autószalon Duna Kft, az OSE, a Magyar Suzuki Zrt., és az adatfeldolgozók bizalmasan kezelik az Ön személyes adatait, és betartják a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat, így különösen a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.

  FIGYELEM: Személyes adatai kezelésével kapcsolatban az Autószalon Duna Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 160. postacímen, vagy az autoduna@autoduna.hu email címen érdeklődhet, illetve kérheti azok törlését, illetve javítását, továbbá a reklámüzenetek fogadásához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, vagy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban tiltakozási jogával élhet ugyanezen a címeken (a pontos azonosítás miatt név és lakcím megadása szükséges). Tájékoztatjuk, hogy a lemondást, annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül regisztráljuk rendszerünkben, a lemondáskor már folyamatban lévő küldeményeket visszahívni, leállítani már nem áll módunkban. Kérjük, külön jelezze, ha az általános ügyfélkapcsolat fenntartásához szükséges adatainak a törlését is kéri. Személyes adatainak megsértése esetén bírósághoz, ill. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához fordulhat.

  Amennyiben a Márkakereskedés, vagy Márkaszerviz a myOpel-en, vagy az OnStar-on Önt előregisztrálta, úgy az előregisztráció érdekében az Ön személyes adatait az Autószalon Duna Kft., az OSE, az Opel Automobile GmbH, General Motors Holdings LLC (Michigan, USA) és az OnStar Europe Ltd (Luton, UK) kezelhetik. Ebben az esetben e-mailben/SMS-ben és/vagy telefonon keressük meg Önt, hogy befejezhesse a regisztrációs folyamatot és aktiválhassa myOpel és Opel OnStar profijlát.

  Amennyiben Ön hozzájárulását adja és aláírja jelen nyilatkozatot, azzal kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a fenti célokból történő összegyűjtéséhez, feldolgozásához, tárolásához és a megjelölt körben való továbbadásához.

  Kijelentem, hogy adataim a valóságnak megfelelnek, és a fentiekkel egyetértek. Tudomásul vettem továbbá, hogy az Autószalon Duna Kft. által kibocsátott reklámújságok, szórólapok nem minősülnek címzett reklámküldeménynek, így azokra esetleges lemondásom sem vonatkozik. Elfogadom továbbá, hogy a postáról szóló 2003. évi CI. tv. szerint postai úton történő megkereséshez nem szükséges az előzetes nyilatkozat. Az OSE Magyarországra vonatkozó adatkezelési nyilvántartási száma: 00256-0002. Autószalon Duna Kft. adatkezelési nyilvántartási száma: 001980000.

  Adatvédelmi tisztviselő: Gábris-Baczakó Judit gabris.baczako.judit@autoduna.hu.

promo  
Ugrás az oldal tetejére